“Solar for Lives พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น - วันที่ 29 เมษายน 2565: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป มอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม “Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังถือโอกาสนี้ ส่งมอบ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ


มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี พร้อมกับสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างสังคมคาร์บอนสมดุล โครงการนี้เกิดจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมุ่งสู่เป้าหมายในการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนประมาณ 40 แห่ง ภายในปี 2575 อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 17,300 ตัน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 400,000 บาท ต่อปี”


“โรงพยาบาลน้ำพองได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโครงการฯ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนจากการขยายพื้นที่ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ ยังได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งทำให้ โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราเชื่อว่า ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่เรามอบให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองจะสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 3 ด้านหลักของเราประกอบด้วยด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ภายใต้ปณิธาน “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” มร. โคอิโตะ กล่าวเพิ่มเติม


ภายใต้โครงการนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษารายปี


“ผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรของโครงการนี้ที่มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นทิศทางของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบแทนสังคมผ่านการสนับสนุนโรงพยาบาลท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พร้อมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และเชื่อมั่นในเป้าหมายร่วมกันของเราที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน ผมมั่นใจว่า การใช้โซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลน้ำพองจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ดำเนินรอยตาม” นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าว


โรงพยาบาลน้ำพองก่อตั้งในปี 2514 และตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ โรงพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำพอง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอเมือง และอำเภอโนนสะอาด โดยเปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชม.


นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรของโครงการนี้ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของโรงพยาบาลชุมชน ในการช่วยยกระดับสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนน้ำพองและพื้นที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลน้ำพอง ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเตียงผู้ป่วย 200 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ยเป็นผู้ป่วยนอก 817 คน และผู้ป่วยใน 129 คนต่อวัน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จะช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า และช่วยสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในสมาชิกชุมชนคนน้ำพอง”


มร.เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางการแพทย์


นอกจากการมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองได้นำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางการแพทย์ รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่นนี้ สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด 1,500 วัตต์ ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมนอกบ้าน และเป็นแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับ ด้วยสมรรถนะในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ของโรงพยาบาล รถยนต์รุ่นดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ระบบนิเวศพลังงานสะอาดและยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลของประเทศไทย ผ่านการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการผลิตรถยนต์ รวมถึงโครงการปลูกป่า โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เปิดตัวในประเทศไทยในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้ใช้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานแหลมฉบัง ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส นอกประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6,100 ตันต่อปี

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh