มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 6 ล้านบาท แก่ 3 มูลนิธิ

กรุงเทพฯ – 12 พฤษภาคม 2565: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย มร. ชิน คุโบะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ คุณสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ร่วมส่งมอบเงินบริจาครวมมูลค่า 6 ล้านบาท ให้แก่ 3 มูลนิธิเพื่อสังคม มูลนิธิละ 2 ล้านบาท ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การบริจาคในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้


“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบแทนสังคมไทย เงินจำนวน 6 ล้านบาท ที่เราบริจาคด้วยความตั้งใจในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ในประเทศไทย เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งลูกค้าของเราได้มีส่วนร่วมด้วยจากการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ‘รุ่นพิเศษ’ หรือ ‘แพชชั่น เรด เอดิชั่น’ การบริจาคครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับความพยายามในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใน 3 ด้านหลักสำคัญของบริษัทฯ อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย” มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว


หนึ่งในนั้น คือการบริจาคให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา องค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับความยากลำบากได้โดยทันที ผ่านโครงการพัฒนาต่าง ๆ อีกหนึ่งมูลนิธิฯ ที่เราบริจาคเงินในครั้งนี้ ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และส่งเสริมระบบสาธารณสุขในประเทศ และมูลนิธิฯ สุดท้าย ได้แก่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตามปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” โดยโครงการล่าสุด คือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและพลังงานในการสร้างโรงพยาบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์ หรือระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ ‘Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลรักษารายปีให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังมุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาในสังคมไทยผ่านหลายโครงการ อาทิ โครงการ ‘มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน’ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการ MMTh VTECH Scholarship Program รวมถึงมอบโอกาสฝึกงานกับบริษัทฯ ให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh