ประวัติองค์กร

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มมิตซูบิชิ มอเตอร์ส และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยในปี 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 5 ล้านคัน และได้เปิดทำการสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการที่ จังหวัด ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ใช้สนามทดสอบรถยนต์ในอำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เพื่อใช้ประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนารถต้นแบบ ตลอดจนการทดลองผลิต และการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในด้านคุณภาพให้แก่ลูกค้า

60 ปี แห่งความสำเร็จของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย (2504-2564)

2504

ก่อตั้ง บริษัท สิทธิผล มอเตอร์ จำกัด และได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ สามล้อ รุ่น “ลีโอ” และรถยนต์นั่งรุ่น “โคล์ท”

2507

ก่อตั้ง บริษัท สหพัฒนายานยนต์ จำกัด เพื่อบุกเบิกอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์

2530

ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด จากการควบรวมระหว่างบริษัท สิทธิผล มอเตอร์ จำกัด และบริษัท สหพัฒนายานยนต์ จำกัด เริ่มต้นการผลิตรถยนต์ เพื่อการส่งออก

2531

ครั้งแรกของการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย ด้วยการส่งออกรถยนต์ “มิตซูบิชิ แลนเซอร์ แชมป์” ไปจำหน่ายยังประเทศแคนาดา

2535

เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรก ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

2539

เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งที่สอง ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน

2546

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2550

ฉลองการส่งออกรถกระบะครบ 1 ล้านคัน

2551

ย้าย และก่อตั้ง บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี รองรับตลาดภายในประเทศไทยและการส่งออก

2552

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทครบ 2 ล้านคัน

2555

เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งที่สาม เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศไทย และการส่งออก

2556

ฉลองการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทครบ 3 ล้านคัน แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์ครบ 2 ล้านคัน และการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศไทยครบ 1 ล้านคัน

2558

ฉลองการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทครบ 4 ล้านคัน เปิดสนามทดสอบรถยนต์ มิตซูบิชิ ในประเทศไทย ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2559

ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มายัง อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ฉลองความสำเร็จด้วยยอดส่งออกรถยนต์ครบ 3 ล้านคัน

2561

ฉลองการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทครบ 5 ล้านคัน เปิดสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

2562

ฉลองความสำเร็จด้วยยอดส่งออกรถยนต์ครบ 4 ล้านคัน

2563

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างโรงพ่นสีแห่งใหม่ ที่โรงงานฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดพิธีฉลองการผลิต มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี คันแรกในประเทศไทย ที่สนามทดสอบรถยนต์ มิตซูบิชิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2564

ฉลองครบ 60 ปี มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย ก่อตั้งมูลนิธิมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทครบ 6 ล้านคัน