ประวัติองค์กร

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

2504

ก่อตั้ง บริษัท สิทธิผล มอเตอร์ จำกัด (SMC) และได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่าย รถยนต์ มิตซูบิชิสามล้อ รุ่น “ ลีโอ ” และรถยนต์รุ่น “ โคล์ท ”

2507

ก่อตั้ง บริษัท สหพัฒนายานยนต์ จำกัด (UDMI) เพื่อบุกเบิกอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์

2530

การควบรวมระหว่าง บริษัท สิทธิผล มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท สหพัฒนา-ยานยนต์ จำกัด ก่อตั้งเป็น บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด (MSC) และเริ่มต้น การประกอบรถยนต์เพื่อการส่งออก

2531

เปิดประวัติศาสตร์หน้าแรกของการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยด้วยการส่งออกรถยนต์ "มิตซูบิชิ แลนเซอร์ แชมป์" ไปจำหน่ายยังประเทศแคนาดา

2535

เปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรก ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

2539

เปิดโรงงานประกอบยนต์แห่งที่สอง ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มุ่งเน้นการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน

2546

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (MMTh)

2550

เฉลิมฉลองยอดส่งออกรถกระบะ ครบ 1 ล้านคัน

2551

เปิดโรงงานผลิตเครื่องยนต์ MEC ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

2552

เฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภท ครบ 2 ล้านคัน

2555

เปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่ 3 เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ประหยัด พลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก

2556

เฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์ รวมทุกประเภท ครบ 3 ล้านคัน ประกอบ ด้วยการส่งออกไปทั่วโลก 2 ล้านคัน และ การจำหน่ายในประเทศไทย 1 ล้านคัน