โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

Mitsubishi Motors Warranty Plus

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าซ่อมหลังสิ้นสุดระยะการรับประกันมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ Mitsubishi Motors Warranty Plus ราคาพิเศษ เพื่อดูแลรถยนต์มิตซูบิชิที่คุณรักให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมพาคุณสู่ทุกจุดหมายอย่างที่ใจต้องการ

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ Mitsubishi Motors Warranty Plus รวมสูงสุด 7 ปี หรือ 150,000 กม.* สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิที่ยังอยู่ในระยะรับประกันมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

โดยลูกค้าสามารถซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมภายใน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.* นับตั้งแต่วันที่ออกรถ หรือก่อนสิ้นสุดระยะรับประกันมาตรฐาน โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนรถ จะครอบคลุมชิ้นส่วนสำคัญ 14 กลุ่มหลัก โดยสามารถเลือกซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมตามรูปแบบการใช้รถที่เหมาะสม ทั้งแบบเพิ่มเติม 1 ปี หรือ 25,000 กม.* หรือเพิ่มเติม 2 ปี หรือ 50,000 กม.*

*แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

สิทธิประโยชน์จาก Mitsubishi Motors Warranty Plus

  • หมดกังวลด้วยการรับประกันคุณภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนำรถเข้าซ่อม
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซ่อม และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมตามเงื่อนไขการรับประกัน
  • ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีเมื่อระยะรับประกันมาตรฐานสิ้นสุดลง
  • สามารถใช้สิทธิการเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.* (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย)

รุ่นรถ

1 ปี หรือ 25,000 กม.*

2 ปี หรือ 50,000 กม.*

MIRAGE 7,990 บาท 11,990 บาท
ATTRAGE 7,990 บาท 11,990 บาท
XPANDER / XPANDER CROSS 9,990 บาท 14,990 บาท
TRITON 11,990 บาท 18,990 บาท
PAJERO SPORT 13,990 บาท 22,990 บาท

สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.* แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือ 100,000 กม.* (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย)

รุ่นรถ

1 ปี หรือ 25,000 กม.*

2 ปี หรือ 50,000 กม.*

MIRAGE 9,990 บาท 13,990 บาท
ATTRAGE 9,990 บาท 13,990 บาท
XPANDER / XPANDER CROSS 11,990 บาท 17,990 บาท
TRITON 13,990 บาท 21,990 บาท
PAJERO SPORT 16,990 บาท 25,990 บาท

*แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

หมายเหตุ

  • ราคาจำหน่ายข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
  • รถที่เข้าร่วมรายการต้องเป็นรถมิตซูบิชิ ที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เข้ารับการเช็กระยะตามเวลาและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ