ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย (จำกัด)

เราภาคภูมิใจในงานที่เราทำ และผลงานดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากความร่วมมือที่ดีจากสมาชิกในทีม นอกเหนือจากนี้พวกเรายังเปิดโอกาสในการรับสมาชิกใหม่เพื่อสร้างทีมของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ตั้งใจในการทำงาน และทะเยอทะยาน คุณคือสมาชิกใหม่ที่เรากำลังตามหา

สถานที่ทำงานและองค์กรที่เต็มไปด้วย "ความสุข"

เรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจของคุณ ด้วยบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น นโยบายการทำงานจากที่บ้าน และเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้

สวัสดิการและสิทธิพิเศษ

เราเสนอค่าตอบแทนที่ดึงดูดและสวัสดิการที่ยืดหยุ่นซึ่งตรงกับความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณ
 

การพัฒนาและการเติบโตในสายงาน

โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร

ที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เราตั้งใจสรรค์สร้าง โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถรับมือกับการทำงานที่ท้าทาย โดยโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของเราประกอบไปด้วย การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการเรียนรู้ในห้องฝึกอบรม

โปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน

นิสิตนักศึกษาจะได้รับคำแนะนำจากการฝึกงานและได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรของเรา ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ในขณะเดียวกันเรายังเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้นำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับเรา

โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการปฏิบัติงานในต่างประเทศ

โครงการ Global Career Development Program (GCDP) เป็นโครงการที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรของเรา จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บุคลากรของเราจะมีโอกาสในการสะสมองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างขึ้น จากประเทศต่าง ๆ ในเครือของ MMC Group

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงและสร้างเส้นทางอาชีพในอนาคตร่วมกับเรา

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม

เราเชื่อมั่นในเรื่องการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ จากความเชื่อมั่นดังกล่าวจึงนำเราไปสู่การสร้างสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย โปแกรมการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรและผู้แทนจำหน่ายของเรา โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะเฉพาะทาง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

โปรแกรมการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน

ที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีนโยบายในการรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคตต่อไป โดยนโยบายดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการจะเรียนรู้เข้าใจทิศทางการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเป็นโรงงานระดับโลก และบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำที่ดีที่สุด เราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์องค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความสอดคล้องระหว่างการริเริ่มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) และอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมเพื่อสังคม

เรามุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้นในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย”

Drive your ambition with us

Drive your ambition with us

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คุณจะมีโอกาสในการร่วมงานกับบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เราทำงานร่วมกันด้วยทัศนคติที่ดีและตรงไปตรงมา เพื่อผลักดันองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110 กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

02 079 9099

อีเมล

ho.recruitment@th.mitsubishi-motors.com

การเดินทาง

โรงงานแหลมฉบัง

ที่อยู่

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์

038 498000

อีเมล

recruitment.lcb@th.mitsubishi-motors.com

การเดินทาง