พันธกิจ

ความมุ่งมั่นของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยยนตรกรรมทุกรูปแบบในฐานะผู้ผลิต รถยนต์ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการได้สรรค์สร้างยนตรกรรมที่จะ เชื่อมโยงผู้คนไปสู่ทุกมุมโลก เพื่อให้ตรง กับคำนิยามของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส “Drive your Ambition”

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยยนตรกรรมทุกรูปแบบในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการได้สรรค์สร้างยนตรกรรมที่จะเชื่อมโยงผู้คนไปสู่ทุกมุมโลก เพื่อให้ตรงกับคำนิยามของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส “Drive your Ambition”

ขณะเดียวกัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ ด้วยการทำงานภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส กรุ๊ป สู่ปี 2020” บริษัทในกลุ่มจะพัฒนาและปรับเปลี่ยน การค้นคว้าวิจัยการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย ตลอดจนการบริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้ร้อยละ 70 ในปี ค.ศ.2020

ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ประกอบกับความเหมาะสมด้านการลงทุน และทักษะฝีมือแรงงานในประเทศไทย ทำให้มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น (MMC) ได้ไว้วางใจเลือกให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะของบริษัท เพื่อส่งไปจำหน่ายทั่วโลก และล่าสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจอีกครั้ง ให้เป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ขนาดเล็ก ในโครงการ Mitsubishi Global Small นับเป็นโปรดักแชมเปี้ยนรุ่นที่ 2 ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย และส่งไปจำหน่ายยังทั่วโลก

ศักยภาพด้านการผลิตรถยนต์ ฝีมือของคนไทย ระดับมาตรฐานโลก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความแข็งแกร่งด้วยการยกระดับคุณภาพของเครื่องจักร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนฝึกฝนทักษะ ฝีมือของทีมงานอย่างเข้มข้น เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณการผลิต และการส่งออกไปยังนานาประเทศทั่วโลก โรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสามแห่งของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง สอดคล้องกับกลยุทธ์ ระดับนานาชาติของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต และส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก

ด้วยความใส่ใจต่อความสำคัญของการผลิตรถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่สาม ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จึงนำกระบวนการทำงานและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ อาทิ ระบบการพ่นสีที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Aqueous Coating System) นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการใช้เครื่องจักรกลจากสัดส่วนเดิมร้อยละ 8 ในโรงงานแห่งที่หนึ่ง และสอง ให้เป็นร้อยละ 40 ในโรงงานแห่งที่สาม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มคุณภาพ (เคาะ) และปริมาณการผลิต ด้วยการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

โรงงานแห่งที่หนึ่ง ประกอบรถยนต์นั่งรุ่น มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ และ รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) รุ่นมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ด้วยความสามารถในการผลิตสูงสุด 75,000 คันต่อปี โรงงานแห่งที่สอง ประกอบรถกระบะ รุ่น มิตซูบิชิ ไทรทัน และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) รุ่นมิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต ด้วยความสามารถในการผลิตสูงสุด 180,000 คันต่อปี โรงงานแห่งที่สาม ประกอบรถยนต์ในโครงการ Global Small ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรืออีโค คาร์ ของประเทศไทยในรุ่น มิตซูบิชิ มิราจ และ มิตซูบิชิ แอททราจ ด้วยความสามารถในการผลิตสูงสุด 165,000 คัน

โรงงานผลิตเครื่องยนต์ ดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิน จำกัด (MEC) เป็นการขยายสายการผลิตเครื่องยนต์ออกมาจากโรงงานประกอบรถยนต์เดิม มีกำลังการผลิตเครื่องยนต์ทั้งระบบเบนซินและดีเซล รวมต่อปีประมาณ 502,000 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย และส่งออกไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

โรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสามแห่งของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความสามารถในการผลิตรวมกันถึง 420,000 คันต่อปี แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ที่นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

ความรับผิดชอบต่อสังคม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ปรัชญา 4 ประการสำคัญของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอปอเรชั่น อันเป็นพื้นฐานของ องค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คือ

S T E P

SUPPORT FOR THE NEXT GENERATION

สนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต

TRAFFIC SAFETY

สนับสนุนการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการจราจรรวมถึงการลดอุบัติเหตุในการขับขี่

ENVIRONMENT PRESERVATION

สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

PARTICIPATION IN LOCAL COMMUNITIES

สนับสนุนการสร้างและพัฒนาชุมชนในภูมิภาค

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปรัชญาอันเป็นพื้นฐานขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องกับปรัชญาสำคัญทั้ง 4 ด้าน ด้วยจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องการที่เห็นทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และมีความสุข กิจกรรมต่างๆ จึงได้ถูกดำเนินการขึ้นโดยที่มิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ แต่มีค่ามากกว่าด้วยรอยยิ้มที่เกิดขึ้น

สนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต “มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SUPPORT FOR THE NEXT GENERATION

นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินรวมปีละ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนแก่โรงเรียน 50 แห่งในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ชื่อ โครงการ “มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง” จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนไปแล้ว 238 แห่ง จาก 58 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้จัดทำกิจกรรม “โรงเรียนของฉัน” เชิญชวนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม โดยการเสนอชื่อโรงเรียนประถมที่ตนเคยเรียน หรือโรงเรียนประถมในจังหวัดบ้านเกิด เพื่อเข้ารับการพิจารณา อันเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกรักภูมิลำเนาของตน โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมหลักเพื่อสังคมที่พนักงานและผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิได้เข้าร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

สนับสนุนให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการจราจรรวมถึงการลดอุบัติเหตุในการขับขี่ TRAFFIC SAFETY

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย มารยาทในการขับรถ การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยทีมวิทยากรและครูฝึกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้ถนน

สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENT PRESERVATION

โครงการ MMTh Power เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานทั้งชาวไทย และชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมกันทำประโยชน์แก่ สาธารณะ และสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมหาดบางแสนสวยด้วยมือเรา เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวพนักงานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทั้งจากสำนักงานรังสิต และโรงงานแหลมฉบัง ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนรวม 230 คน ได้ช่วยกันเก็บขยะ และเรียนรู้การแบ่งแยกขยะ ตลอดเส้นทางชายหาดบางแสน ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ชายหาดบางแสนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี และเป็นจังหวัดที่ตั้งของโรงงานผลิต รถยนต์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทั้ง 3 โรงงาน มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

สนับสนุนการสร้างและพัฒนาชุมชนในภูมิภาค PARTICIPATION IN LOCAL COMMUNITIES

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และมีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่ในจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนโดยรอบสำนักงานและโรงงาน และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การส่งมอบความสุขด้วยอุปกรณ์การเรียนกีฬา และเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ สำหรับการศึกษาในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และชลบุรี