มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาลภาคใต้ มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 19 ธันวาคม 2565: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลในภาคใต้เป็นครั้งแรก ได้แก่ โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งเป้าติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ตามแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน


มร. ชิน คุโบะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวภายในพิธีส่งมอบว่า “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของเรา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยมีเป้าหมายที่มุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยเราวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์รวมถึงค่าบำรุงรักษา ในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน”


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ทำการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ให้กับโรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 3 และ 4 ที่ได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2565 และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทางภาคเหนือเป็นแห่งที่สอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2565


นายแพทย์กัมปนาท เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล โดยหลังจากการติดตั้ง ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ทำให้เราสามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาพัฒนาการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการและดูแลคนในชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น”


ทางด้าน นายแพทย์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “โครงการนี้มีส่วนช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ถึงเดือนละร้อยละ 20 จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละประมาณ 150,000 บาท แต่หลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงเฉลี่ยเหลือเพียงเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งสำคัญมากสำหรับโรงพยาบาลของเรา ที่กำลังวางแผนพัฒนาส่วนต่างๆ ผมจึงขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาบริการและการดำเนินการของเรา”


โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ จะช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 400,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย สอดคล้องกับพันธกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ


นอกจากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังเปิดตัวแนวคิดริเริ่มและโครงการอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง ประกอบด้วย การติดตั้งแผงโซล่าร์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานในแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 6,100 ตันต่อปี และการฟื้นฟูผืนป่าภายใต้โครงการ ‘รากกล้าแห่งความยั่งยืน’ รวมถึงการดำเนินการด้านธุรกิจที่มุ่งลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลง ร้อยละ 40 ผ่านการพัฒนาการผลิตและคิดค้นพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้มียอดจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต


Tags: #MitsubishiMotorsThailand #SolarforLives #พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
#CarbonNeutralSociety #MitsubishiMotorsTHCSR

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh