MITSUBISHI CONNECT

บริการเชื่อมต่อของรถยนต์มิตซูบิชิที่ช่วยเชื่อมต่อรถกับคนเข้าด้วยกัน โดยจะมอบบริการต่างๆ ให้คุณสะดวกสบายและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ Mitsubishi Connect

เชื่อมต่อคุณกับรถของคุณได้ง่ายๆ ด้วยสมาร์ทโฟน

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วย SOS ผ่าน e-Call หรือขอรับบริการ Roadside Assistance และแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัย

สั่งล็อกหรือปลดล็อกรถจากระยะไกลได้ และสามารถหาตำแหน่งตัวรถได้ในกรณีที่รถถูกโจรกรรม

ทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผ่านการอบรม

ความสะดวกสบาย

ควบคุมเครื่องปรับอากาศได้จากระยะไกล รายงานสถานะต่างๆ ของตัวรถ แจ้งเตือนระยะทางการใช้งานของรถ

เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างรถและเจ้าของรถได้อย่างไร้รอยต่อ

ความปลอดภัยของ Mitsubishi Connect ที่ทำให้คุณได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดการชน, ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ผ่านตัวรถ (e-Call) หรือขอความช่วยเหลือบนท้องถนน Roadside Assistant

การรักษาความปลอดภัย

  • บริการช่วยเหลือในกรณีที่รถถูกขโมย
  • การสั่งล็อก/ปลดล็อครถจากระยะไกล
  • การกำหนดขอบเขตการใช้งานของรถ
  • การ update firmware แบบไร้สาย

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน