มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบ 5 รางวัลโครงการยอดเยี่ยม จากผู้สำเร็จโครงการ MMTh Talent Internship Program ครั้งที่ 5

กรุงเทพฯ – 6 พฤศจิกายน 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล ‘Top 5 The Best Achievement Award’ ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทำงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน ‘MMTh Talent Internship Program’ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการที่สนับสนุนการพัฒนา การดำเนินงานของบริษัทสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนอกห้องเรียน การแสดงศักยภาพขั้นสูง และความสามารถที่พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต


นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดกว่า 62 ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมไทยมาโดยตลอด โครงการฝึกงาน MMTh Talent Internship Program แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้และนำความรู้เชิงทฤษฎีมาปฏิบัติงานจริงที่โรงงานผลิตพร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือเสาหลักของการเติบโตอย่างยั่งยืน”


โดยในปีนี้ มี 5 โครงการ ที่ได้รับรางวัล Top 5 The Best Achievement Award ที่มีความสร้างสรรค์โดดเด่น โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงาน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับสมัครงาน


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 105 คนที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดริเริ่มด้านการศึกษาของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยด้วยการสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับทั้งความรู้และสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต


ดร. ฐิตินันท์ มีทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผนึกความร่วมมือกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาในโครงการ MMTh Talent Internship Program นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะและต่อยอดความรู้ทางทฤษฎีจากในห้องเรียนเพื่อปรับใช้กับประสบการณ์ทำงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงที่ช่วยดึงศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแต่ความรู้ทางทฤษฎีที่มีความสำคัญ แต่การได้ปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างทักษะทางสังคมยังช่วยต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย ขอขอบคุณมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และโครงการ MMTh Talent Internship Program สำหรับการสนับสนุนและเรายังมีความตั้งใจจะส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ดีเยี่ยมแบบนี้ต่อไปในอนาคต”


ล่าสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ MMTh Talent Internship Program 2024 เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน รวมถึงโครงการฝึกงานสหกิจศึกษา และโครงการฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 สมัครได้ที่ https://tinyurl.com/yc3eu7dr


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าการศึกษาคือปัจจัยรากฐานที่มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โครงการ ‘MMTh Talent Internship Program’ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อสังคม ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้เสาหลัก 3 ด้าน คือ การศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh