มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น คว้า 5 รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ชลบุรี – 18 ธันวาคม 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด คว้า 5 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลนี้มุ่งยกย่องการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ที่เป็นผู้แทนรับรางวัลประกอบด้วย มร. เออิจิ โอกาวะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต นายมนัส ยงพฤกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวินัย สนทอง ผู้อำนวยการใหญ่ และนายอุเทน พรหมสนธิ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส โดยมีนายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลโล่และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชลบุรี


มร. เออิจิ โอกาวะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมมีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของพนักงานทุกคนเข้าร่วมพิธีรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดในสถานที่ทำงานของเรา และเป็นความรับผิดชอบของ ทุกคนที่ต้องตระหนักและปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่อง”


“เมื่อพนักงานทุกคนมีความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุดส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงเวลา ผมขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกคนในโรงงานทั้ง 5 แห่งที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศด้านความปลอดภัยในปีนี้ และขอส่งเสริมให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไปทุกปี” มร. โอกาวะ กล่าวเพิ่มเติม


รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 สอดคล้องตามเกณฑ์ของการเข้าร่วมประกวดเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว องค์กรที่ได้รับรางวัลต้องแสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี


บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ได้รับ 5 รางวัลสำหรับ 5 โรงงานดังนี้

  • โรงงาน 3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเพชรต่อเนื่องสูงสุดเป็นปีที่ 8
  • โรงงานปั๊มขึ้นรูป 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเพชรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
  • โรงงานเครื่องยนต์ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ซึ่งได้รับรางวัล 5 ปีต่อเนื่อง ยกระดับจากระดับทองสู่ระดับเพชร
  • โรงงาน 1 และ 2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  • โรงงานปั๊มขึ้นรูป 2 และพลาสติก ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัลโล่และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมเป็นแนวคิดริเริ่มของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการสร้างระบบการจัดการแรงงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่นำไปสู่การมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้าง อีกยังทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งจะทำให้องค์กรธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh