เงื่อนไขรายละเอียดการร่วมกิจกรรมกิจกรรม


กิจกรรม MITSUBISHI MOTORS HAPPY FESTIVAL 2023 (“กิจกรรม”) จัดขึ้นโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 – วันที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ครั้งที่ 1 26 สิงหาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซู เชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ (“งานครั้งที่ 1”)
ครั้งที่ 2 27 สิงหาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูคาร์สแอนด์เซอร์วิส จังหวัดชลบุรี (“งานครั้งที่ 2”)
ครั้งที่ 3 9 กันยายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูอยุธยา ไทยธาดา (สาขาบางปะอิน) จังหวัดอยุธยา (“งานครั้งที่ 3”)
ครั้งที่ 4 9 กันยายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ เอเบิล มอเตอร์ส (ลาดกระบัง-กิ่งแก้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (“งานครั้งที่ 4”)
ครั้งที่ 5 16 กันยายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซู บีเอ็นที (สำนักงานใหญ่) จังหวัดฉะเชิงเทรา (“งานครั้งที่ 5”)
ครั้งที่ 6 16 กันยายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูวี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก (“งานครั้งที่ 6”)
ครั้งที่ 7 23 กันยายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ (สาขานครปฐม) จังหวัดนครปฐม (“งานครั้งที่ 7”)
ครั้งที่ 8 23 กันยายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูไทยยนต์กลการ จังหวัดพัทลุง (“งานครั้งที่ 8”)
ครั้งที่ 9 7 ตุลาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ (สำนักงานใหญ่) จังหวัดขอนแก่น (“งานครั้งที่ 9”)
ครั้งที่ 10 7 ตุลาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ ห้างไทยธาดา (1971) (สำนักงานใหญ่) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (“งานครั้งที่ 10”)
ครั้งที่ 11 21 ตุลาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ นิวมิตซูหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (“งานครั้งที่ 11”)
ครั้งที่ 12 21 ตุลาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูนานามหาสารคาม (สำนักงานใหญ่) จังหวัดมหาสารคาม (“งานครั้งที่ 12”)
ครั้งที่ 13 4 พฤศจิกายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด (สาขาแจ้งวัฒนะ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร(“งานครั้งที่ 13”)
ครั้งที่ 14 11 พฤศจิกายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูระยอง (สำนักงานใหญ่) จังหวัดระยอง (“งานครั้งที่ 14”)
ครั้งที่ 15 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ คำวาลุย ออโต้ (ไทยแลนด์)(สำนักงานใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (“งานครั้งที่ 15”)
ครั้งที่ 16 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ อาร์.เอ็ม.เอ.เทรดดิ้ง (สาขาพระราม 3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (“งานครั้งที่ 16”)
ครั้งที่ 17 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูเจียงหนองคาย (สำนักงานใหญ่) จังหวัดหนองคาย (“งานครั้งที่ 17”)
ครั้งที่ 18 9 ธันวาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูจันทบุรี (สำนักงานใหญ่) จังหวัดจันทบุรี(“งานครั้งที่ 18”)
ครั้งที่ 19 16 ธันวาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ (สำนักงานใหญ่) จังหวัดบุรีรัมย์ (“งานครั้งที่ 19”)
ครั้งที่ 20 16 ธันวาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูแสงชัยมอเตอร์เซลส์ (สาขาแม่โจ้) จังหวัดเชียงใหม่ (“งานครั้งที่ 20”)
ครั้งที่ 21 23 ธันวาคม 2566 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูล้านนา (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงราย (“งานครั้งที่ 21”)
ครั้งที่ 22 13 มกราคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูพันล้าน จังหวัดเชียงราย (“งานครั้งที่ 22”)
ครั้งที่ 23 27 มกราคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซู พระนคร ออโต้ (สาขาสายไหม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (“งานครั้งที่ 23”)
ครั้งที่ 24 27 มกราคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูไทยยนต์ (สาขาอุบลราชธานี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (“งานครั้งที่ 24”)
ครั้งที่ 25 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซู ชูเกียรติยนต์ กระบี่ (สำนักงานใหญ่) จังหวัดกระบี่ (“งานครั้งที่ 25”)
ครั้งที่ 26 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซู แพร่ยนตรการ จังหวัดแพร่ (“งานครั้งที่ 26”)
ครั้งที่ 27 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูเจียงหนองคาย(สาขาเมืองอุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี (“งานครั้งที่ 27”)
ครั้งที่ 28 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูชลบุรี (สำนักงานใหญ่) จังหวัดชลบุรี (“งานครั้งที่ 28”)
ครั้งที่ 29 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูรัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จังหวัดนครราชสีมา (“งานครั้งที่ 29”)
ครั้งที่ 30 2 มีนาคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ สุธร มอเตอร์ (สาขาศรีนครินทร์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (“งานครั้งที่ 30”)
ครั้งที่ 31 9 มีนาคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูรุ่งเจริญ (สาขาบางนา-ตราด กม.26) จังหวัดสมุทรปราการ (“งานครั้งที่ 31”)
ครั้งที่ 32 16 มีนาคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูปฐพีทอง (สำนักงานใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา (“งานครั้งที่ 32”)
ครั้งที่ 33 23 มีนาคม 2567 ณ โชว์รูมมิตซูบิชิ มิตซูศรีสะเกษทีทีออโต้ จังหวัดศรีสะเกษ (“งานครั้งที่ 33”)


ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/legal/privacy-policy


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กำหนดการ และสถานที่จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม


เงื่อนไขกิจกรรมการรับของสมนาคุณภายในกิจกรรม


1. สำหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อเป็นลูกค้ามุ่งหวังของบริษัทฯ โดยการสแกน QR Code กับที่ปรึกษาการขายภายในกิจกรรม “Happy Festival 2023” จำนวน 14,400 ท่านแรก รับฟรี เสื่อแคมป์ปิ้ง มูลค่า 250 บาท โดยลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณดังกล่าว ได้ภายในกิจกรรม ณ บริเวณบูธ จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ทั้งนี้ ลูกค้า 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม


2. สำหรับลูกค้าผู้ทดลองขับรถยนต์รุ่น ออล-นิว มิตซูบิชิไทรทัน, มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต, มิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ ภายในกิจกรรมจำนวน 2,760 ท่านแรก รับฟรีบัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 200 บาท โดยลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณดังกล่าว ได้ภายในกิจกรรม ณ บริเวณบูธ จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ภายหลังจากการทดลองขับรถยนต์ ทั้งนี้ ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับบัตรกำนัลได้เพียง 1 ใบเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม


3. สำหรับลูกค้า 1,920 ท่านแรก ผู้จองรถยนต์ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน ด้วยยอดจองขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายในกิจกรรม รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Triton มูลค่า 1,450 บาท และลูกค้า1,920 ท่านแรก ผู้จองรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นอื่น ๆ ด้วยยอดจองขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายในกิจกรรม รับฟรีกระเป๋าเดินทางแบบสะพาย มูลค่า 1,450 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณดังกล่าว ได้ภายในกิจกรรม ณ บริเวณบูธ จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ


4. สำหรับลูกค้าผู้จองรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ภายในกิจกรรม 1,920 ท่านแรก และรับรถยนต์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่จอง รับฟรีบัตรน้ำมันปตท.มูลค่า 2,000 บาท และสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน 275 ท่านแรก รับเพิ่ม กล่องอเนกประสงค์ Triton มูลค่า 1,090 บาท โดยลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณทั้งสองดังกล่าวจากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ท่านรับรถ ภายใน 90 วันนับจากวันที่รับรถ


5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของสมนาคุณเป็นเงินสด และสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ในปี พ.ศ. 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี และฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 6 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา และ โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

  • สำหรับลูกค้าที่สนใจชม หรือทดลองขับรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

 

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook                 

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh