บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง โทร. 02-039-5785

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน สำหรับปีที่ 2-3 นับจากวันที่รับรถยนต์

ฟรี! บริการให้คำปรึกษาในกรณีรถเสียฉุกเฉิน โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์

ฟรี! บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่)

ฟรี! บริการรถยก-ลาก ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ตามระยะทาง

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด

 • ฟรี ยก-ลาก จากสถานที่เกิดเหตุไปยังศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ใกล้ที่สุด หรือปลายทางที่สมาชิกกำหนดภายในระยะทาง 40 กม.
 • ส่วนเกินระยะทาง 40 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ในกรณีที่ระยะทางไกลเกินกว่า 50 กม. จะคิดค่าบริการเหมาจ่าย โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน

ฟรี! บริการน้ำมันฉุกเฉิน 10 ลิตรต่อครั้ง (สุงสุด 2 ครั้งต่อปี) ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินบนท้องถนน

ฟรี! บริการรับกุญแจสำรองในระยะทาง 25 กม. จากสถานที่เกิดเหตุไปยังสถานที่รับกุญแจสำรอง

ระยะทางส่วนเกินค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

การเดินทางต่อเนื่อง ผู้ให้บริการจะดำเนินการประสานงานจองที่พัก รถเช่า หรือตั๋วขนส่งสาธารณะ โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ให้บริการจะดำเนินการประสานงานบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน (รพ. ถึง รพ)
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
 • บริการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

 • ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่สมาชิกเอง หากจำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการจัดให้ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการเสียก่อน ที่จะซ่อมหรือการยก-ลาก จากบุคคลอื่น
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าเพื่อการพาณิชย์ต่าง ๆ ที่บรรทุกมาบนรถ สมาชิกจะต้องทำการขนย้ายออกจากรถก่อนรับบริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากรถเสียหรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่าง ๆ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากอุบัติเหตุหรือรถเสียที่เกิดจากการจ้างหรือเช่ายานพาหนะรวมถึงรถทดแทนจากการดำเนินการของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่ให้บริการหากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในความเสียหายอันเนื่องจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการเรียกคืนยานพาหนะของโรงงานผู้ผลิต
 • การทุจริตหรือการปลอมแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด จะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าพาณิชย์ต่าง ๆ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ต่าง ๆ ยางอะไหล่สำรอง ค่าผ่านทาง ค่าเรือข้ามฟาก เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการจัดส่ง หรือคืนยานพาหนะ เช่น รถเช่า รถทดแทน เป็นต้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า