ฟรี พ่นฆ่าเชื้อสำหรับรถทุกยี่ห้อ

เข้ารับบริการตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อ…ฟรี!

ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

*ผู้ลงทะเบียนทดลองขับต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนด*
  • ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ และรับทราบข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  • ข้าพเจ้ายินยอมที่จะได้รับข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาด ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก MMTh บริษัทในกลุ่ม ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังประเทศที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอม