น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ECO 0W20 1L

ราคา (บาท) : 280 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์อีโคคาร์ 0W-20 API SN ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% สูตรพิเศษเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด สำหรับรถมิตซูบิชิ มอเตอร์ส อีโค คาร์ ให้การปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่สตาร์ทจนถึง ช่วงการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

รหัสสินค้า : MZ320885

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ECO 0W20 3L

ราคา (บาท) : 840 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์อีโคคาร์ 0W-20 API SN ILSAC GF-5 ขนาด 3 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% สูตรพิเศษเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด สำหรับรถมิตซูบิชิ มอเตอร์ส อีโค คาร์ ให้การปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่สตาร์ทจนถึง ช่วงการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

รหัสสินค้า : MZ320886

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เบนซิน 5W30 1L

ราคา (บาท) : 225 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เครื่องยนต์เบนซิน 5W-30 API SN ILSAC GF-5 ขนาด 1ลิตร มิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ได้รับการคิดค้นโดยมีเทคโนโลยีของสารทำความสะอาดพิเศษ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป และสามารถช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน

รหัสสินค้า : MZ320889

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เบนซิน 5W30 4L

ราคา (บาท) : 900 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เครื่องยนต์เบนซิน 5W-30 API SN ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร มิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ได้รับการคิดค้นโดยมีเทคโนโลยีของสารทำความสะอาดพิเศษ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป และสามารถช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน

รหัสสินค้า : MZ320890

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซิน 5W40 1L

ราคา (บาท) : 440 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซิน 5W-40 ACEA A3/B4-12 1 ลิตร มิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซินได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมีเทคโนโลยีของที่สุดของสารทำความสะอาดพิเศษของมิตซูบิชิ ทำให้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้น และทำงานได้เต็มสมรรถนะ จนกว่าจะถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไป

รหัสสินค้า : MZ320966

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซิน 5W40 4L

ราคา (บาท) : 1,760 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซิน 5W-40 ACEA A3/B4-12 4 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เบนซิน มิตซูบิชิ ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมีเทคโนโลยีของที่สุดของสารทำความสะอาดพิเศษของมิตซูบิชิ ทำให้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้น และทำงานได้เต็มสมรรถนะ จนกว่าจะถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไป

รหัสสินค้า : MZ320967

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ดีเซล 5W30 1L

ราคา (บาท) : 420 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ดีเซล 5W-30 ACEA A3/B4-12 1 ลิตร มิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมีเทคโนโลยีของที่สุดของสารทำความสะอาดพิเศษของมิตซูบิชิ ทำให้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันมาตรฐานทั่วไปเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้น และทำงานได้เต็มสมรรถนะจนกว่าจะถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไป

รหัสสินค้า : MZ320968

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ดีเซล 5W30 6L

ราคา (บาท) : 2,380 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ดีเซล 5W-30 ACEA A3/B4-12 6 ลิตร มิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมีเทคโนโลยีของที่สุดของสารทำความสะอาดพิเศษของมิตซูบิชิ ทำให้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันมาตรฐานทั่วไปเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันการก่อตัวของคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้น และทำงานได้เต็มสมรรถนะจนกว่าจะถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไป

รหัสสินค้า : MZ320969

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล 10W30 1L

ราคา (บาท) : 160 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เครื่องยนต์ดีเซล 10W-30 API CI-4 ขนาด 1 ลิตร มิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ได้รับการคิดค้นโดยใช้เทคโนโลยีของสุดยอดสารทำความสะอาดพิเศษ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป และสามารถช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกและคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้น จนกว่าจะถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไป

รหัสสินค้า : MZ320895

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล10W30 6L

ราคา (บาท) : 900 ไม่รวม VAT 7%

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เครื่องยนต์ดีเซล 10W-30 API CI-4 ขนาด 6 ลิตร ลิตรมิตซูบิชิ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ได้รับการคิดค้นโดยใช้เทคโนโลยีของสุดยอดสารทำความสะอาดพิเศษ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป และสามารถช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบสกปรกและคราบเขม่าที่อยู่ภายในเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้น จนกว่าจะถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไป

รหัสสินค้า : MZ320896