2534

Space Runner (RVR)

จากความสำเร็จในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค Mitsubishi Motors ได้รับความสำเร็จอีกครั้งจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Space Runner ที่ถูกออกแบบภายใต้ความใส่ใจในการจัดสรรพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้มีความกว้างขวางและสมบูรณ์แบบ ตอบสนองวิถีชีวิตแบบใหม่เพื่อการพักผ่อนละสอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตของคนยุค 90 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ Space Runner รถยนต์อเนกประสงค์ ที่โดดเด่น เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบาย ด้วยประตูเลื่อนด้านข้างที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีที่นั่งแถวที่สองที่สามารถเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าหรือสามารถพับเก็บราบไปกับพื้นห้องโดยสารได้อย่างสมบูรณ์เพื่อสามารถใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้เต็มที่