2521

Mirage (Colt)

Mirage (Colt) เปิดตัวขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2521 Mirage ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการจากทั่วโลกในด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดี ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ฝากระโปรงด้านหน้าถูกออกแบบให้มีความลาดเอียง นอกจากนี้ Mirage ยังเป็นรถยนต์คันแรกทีใช้ระบบเกียร์แบบ Super Shift การปรับเปลี่ยนในแต่ละระดับให้ทั้งพลังในการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการประหยัดน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ