2502

Leo

รถยนต์แบบ 3 ล้อ K-car* ถูกแนะนำตัวสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2502 โดยได้รับการตั้งชื่อตามตัวละครเรื่อง Kimba the White Lion การ์ตูนยอดนิยมของนิตยสารโชเน็นของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี 2493 ถึง 2479 Leo ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและเป็นรถที่ขายดีที่สุด ส่งผลให้ยอดผลิตเพิ่มขึ้นถึง 190,000 คัน ในปี 2503 การเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากระบบขับเคลื่อนแบบสกูตเตอร์ อัตราภาษีรถยนต์ต่ำ โครงสร้างห้องโดยสารผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดี และที่นั่งสำหรับสองคน
*K-car จัดดอยู่ในประเภทรถขนาดเล็ก ที่ถูกพัฒนาตามข้อกำหนดสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กของญี่ปุ่น