ทุกเป้าหมายไปถึงได้ด้วยแรงบันดาลใจและพลังในตัวเอง
ไปอย่างที่ใจอยาก กับ มิตซูบิชิมิราจ และแอททราจ

APPLE CARPLAY

TURNING RADIUS

* 4.6 m. for MIRAGE
4.8 m. for ATTRAGE

FCM-LS

FORWARD COLLISION
MITIGATION SYSTEM-LOW
SPEED RANGE

RMS-FORWARD

RADAR SENSING
MISACCELERATION
MITIGATION
SYSTEM-FORWARD

FUEL SAVING

* 23.8 km/L for MIRAGE
23.3 km/L for ATTRAGE