กิจกรรม “Mitsubishi e:MOTION Verse เปิดมิติการขับขี่สุดท้าทาย”

 

 

กติกาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. คลิกลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://bit.ly/3zbzE8v ระหว่าง 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:59 น.

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ

3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและตอบคำถามโดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 45 ท่านและรายชื่อสำรองจำนวน 10 ท่าน โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมจะพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รถยนต์มิตซูบิชิ และแนวคิดสร้างสรรค์

5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 ท่าน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:00 น. ที่ Official Facebook Page ของ Mitsubishi Motors Thailand เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับคัดเลือกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนไว้ โดยผู้ที่ได้รับเลือกและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินมัดจำในการร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท กอริล่า จำกัด เลขที่ 679-1-00070-8 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดยจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนเมื่อเช็กอิน ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

6. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อลูกค้าที่เป็นรายชื่อสำรองลำดับต่อไป

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งชำระเงินมัดจำไว้แล้ว ไม่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำจำนวนดังกล่าว

 

รายละเอียดกิจกรรม

13 กรกฎาคม 2567

• ผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมต้องเดินทางไปยังโรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya ด้วยตนเองโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อลงทะเบียนเข้าที่พักและร่วมกิจกรรม ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น.

• 16.30 – 17.30 ออกเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมสนามบินหนองค้อ (หนองค้อ แอร์ฟิลด์) จังหวัดชลบุรี โดยรถบัสของผู้จัดงาน

• 17.45 – 22.30 ร่วมทดสอบรถยนต์และกิจกรรมภายในงาน พร้อมงานเลี้ยงอาหารค่ำและกิจกรรมประกาศรางวัล

• 22.30 - 23.30 เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

14 กรกฎาคม 2567

• รับประทานอาหารเช้า เช็กเอาท์จากโรงแรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม “Mitsubishi e:MOTION VERSE เปิดมิติการขับขี่สุดท้าทาย” วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

1. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยกรอกข้อมูล และตอบคำถามผ่านลิงก์ (คลิกลงทะเบียน) ซึ่งเผยแพร่ทาง Official Facebook Page: Mitsubishi Motors Thailand (“Official Page”) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:59 น.

2. ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการตอบคำถามสูงสุด 45 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Mitsubishi e:MOTION VERSE เปิดมิติการขับขี่สุดท้าทาย” มูลค่ารวม 10,000 บาท (“รางวัล”) ซึ่งประกอบไปด้วย

• ห้องพักและอาหาร ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya (2 วัน 1 คืน)

• กิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ New Mitsubishi Xpander HEV และ New Mitsubishi Xpander Cross HEV ณ สนามทดสอบ สนามบินหนองค้อ จังหวัดชลบุรี

• กิจกรรมสุดพิเศษกับอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง

3. คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผลงานที่ส่งเข้าประกวด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณาจากเนื้อหาของข้อความที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รถยนต์มิตซูบิชิ และจะประกาศผลรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 45 อันดับแรก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:00 น. ที่ Official Page ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 45 อันดับแรก จะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้ กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบุคคลในลำดับสำรองเข้ารับรางวัลแทน

5. การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลตาม ข้อ 4. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระเงินมัดจำจำนวน 2,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท กอริล่า จำกัด เลขที่ 679-1-00070-8 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้เมื่อเช็กอิน ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya    ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำจำนวนดังกล่าว หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถพาผู้ติดตามมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 คน (ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ร่วมกิจกรรม”)

7. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากที่ผู้จัดกิจกรรมจัดไว้ให้ด้วยตนเอง

8. หากกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการแจกของรางวัลเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิในการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป เพื่อนำส่งให้หน่วยงานสรรพากรต่อไป

9. ผู้ร่วมกิจกรรม ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการพิมพ์ ผลิตซ้ำ พัฒนา จำหน่ายจ่ายแจก แสดงต่อสาธารณะ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัดเพียงวิดีโอ ภาพถ่าย ข้อความ และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร้องขอกรรมสิทธิ์ ค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม

10. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/legal/privacy-policy

12. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีผลมาจากความประมาท, ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดจากการเมาสุราและ/หรือสิ่งมึนเมา

13. การตัดสินของบริษัท ผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตีความและการบังคับใช้กติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับที่จะผูกพันต่อกติกา และการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้

14. รายละเอียดกิจกรรมที่ระบุไว้ เป็นรายละเอียดโดยเบื้องต้นเท่านั้น ในวันจัดกิจกรรมจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

15. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงาน ของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่าย รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา ออกาไนเซอร์ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดาเดียวกัน บุตร คู่สมรส พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

16. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดในทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ ในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

17. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน (1 ชื่อ-นามสกุลจริง ต่อ 1 Facebook Account ต่อ 1 เบอร์มือถือ) มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

About Mitsubishi Motors Thailand (MMTh)

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd., the largest plant in the MMC group and an export hub to more than 120 countries, is one of Thailand’s leading automotive manufacturers committed to produce and sell a range of vehicles that are eco-friendly, high in quality, performance, safety, comfort, technology and customer satisfaction. In 2018, MMTH officially opened Education Academy in Pathum Thani and celebrated a total production of six million units at the beginning of 2021. MMTh’s current range of vehicles includes MITSUBISHI TRITON, MITSUBISHI PAJERO SPORT, MITSUBISHI ATTRAGE, MITSUBISHI MIRAGE, MITSUBISHI XPANDER, MITSUBISHI XPANDER CROSS and MITSUBISHI OUTLANDER PHEV. To ensure the highest quality, MMTh uses its proving ground in Si Racha, Chonburi to assess products from design and prototype stages to pre-production and commercialization. This ensures customers take delivery of vehicles that are second-to-none in all aspects of quality.

  • Please contact Mitsubishi dealers nationwide for more information and test driving, or contact Mitsubishi Call Center Tel. 02-079-9500 every day at 8:30 – 17:00 hrs.
  • Stay updated with Mitsubishi Motors Thailand;

Website

:

www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook

:

www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram

:

@MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel

:

Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID

:

Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh