ตั ว ห่ า ง . .​ แต่เราดูแลรถคุณ ไม่ (เคย) ห่าง เราดูแล..คุณแค่ขับ

ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มิตซูบิชิ “ เราดูแล…คุณแค่ขับ” ลูกค้ามิตซูบิชิสามารถนำรถยนต์มิตซูบิชิเข้ารับบริการ พ่นฆ่าเชื้อไวรัสห้องโดยสารฟรี โดยน้ำยานี้ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวในห้องโดยสารและไม่ติดไฟ

· ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยน้ำยา Netbiokem DSAM

· Hospital grade disinfectant และถูกใช้อยู่ในนานาประเทศมากกว่า 150 ประเทศ

· ผ่านการรองรับตามมาตรฐานของทางยุโรป EN 14476

· ใช้ฆ่าเชื้อในห้องโดยสารของหลายๆสายการบินชั้นนำของโลก

· ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวในห้องโดยสาร

· ไม่ติดไฟ

· ไม่เป็นพิษ

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 17 เมษายน – 16 มิถุนายน 2563 ได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการให้บริการสำหรับโขว์รูม และศูนย์บริการเพื่อสร้างความมั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

1. คัดกรอง

ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการภายในโชว์รูม พร้อมติดสติกเกอร์ยืนยันผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

2. ป้องกัน

เจ้าหน้าที่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ และขณะให้บริการลูกค้า

3. ทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชั่วโมง ตามจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งทั้งภายในโชว์รูม ศูนย์บริการ และบริเวณรถที่จัดแสดงโชว์

4. ฆ่าเชื้อ

ฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส ภายในห้องโดยสารทุกจุด สำหรับรถทุกคันที่เข้ารับบริการภายในศูนย์บริการ และรถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า