โปรโมชั่น มิตซูบิชิ ทุกรุ่น - Mitsubishi Motors Thailand

ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับมิตซูบิชิ ทุกรุ่น
วันที่ : 01 February 2019 มีการถูกแชร์ไว้แล้ว : 0 ครั้ง
หมวด : all model

ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับมิตซูบิชิ ทุกรุ่น

Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัลทุกเดือน ดังต่อไปนี้

- รางวัลที่ 1 ลุ้นผ่อนให้ 400,000 บาท เดือนละ 10 รางวัล รวม 30 รางวัล หรือ

- รางวัลที่ 2 ลุ้นผ่อนให้ 100,000 บาท เดือนละ 10 รางวัล รวม 30 รางวัล

รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล มูลค่า 15 ล้านบาท

กำหนดการ:  

ครั้งที่ ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันจับรางวัล
เวลา 10.00 น.
วันประกาศรายชื่อ
1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 9 มีนาคม 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562
2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 วันที่ 22 เมษายน 2562
3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

ลุ้นรับของรางวัล ภายในกิจกรรม “Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย” รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

• ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

• ลุ้นรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2562

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) (ใบอนุญาตเลขที่ 3/2562 4/2562 และ 5/2562)

1. เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ภายใต้ระยะเวลา และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น 1 คัน โดยจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งของรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีดังต่อไปนี้

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

1.2 สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น 1 คัน โดยจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 ทั้งนี้ และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งของรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

1.3 สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2562 ทันที 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น 1 คัน โดยจะมีการจับรางวัล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งของรางวัลประจำเดือนเมษายน 2562 มีดังต่อไปนี้

• รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 400,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 4,000,000 บาท

• รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ (เฉพาะรถคันที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น) มูลค่ารางวัลละ 100,000(*) บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

2. บริษัทจะดำเนินการแจ้งสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางระบบ SMS ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ารับรถ พร้อมกับแนบลิงก์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไข และรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้

3. บุคคลในครอบครัวและพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัท ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้” ทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลใยครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

5. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล บริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด โดยการจับรางวัลทั้ง 3 ครั้งจะจัดขึ้น ณ โชว์รูมมิตซู รีพับบลิค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 67/5 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

6.2 Website: https://www.mitsubishi-motors.com

6.3 Facebook: https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

6.4 Line Official: Mitsubishi Motors Th

7. 1 สิทธิ์ของลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดกิจกรรม

8. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

2.3 หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจัดรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. รางวัลนี้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที้เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 0-2079-9500 ตั้งแต่เวลา 8:00 – 12:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

หมายเหตุ:

• ในกรณีที่ลูกค้าซื้อรถยนต์มิตซูบิชิด้วยเงินสด ของรางวัลจะถูกเปลี่ยนเป็นทองคำตามมูลค่าของของรางวัลที่ระบุไว้ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ราคาทองคำบาทละ 19,570 บาท)

• บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับชำระค่างวดรถยนต์มิตซูบิชิ ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่

- มิตซู ลิสซิ่ง
- ธนาคารกรุงศรี
- ธนคารธนชาต
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารไอซีบีซี
- ธนคารทิสโก้
- ธนคารเกียรตินาคิน

• หากยอดจัดสินเชื่อรถยนต์ ณ วันที่จับฉลากมากกว่ามูลค่าของของรางวัล ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผ่อนชำระส่วนต่างนั้นจนหมดตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้ทำร่วมกับสถาบันการเงิน

• หากยอดจัดสินเชื่อรถยนต์ ณ วันที่จับฉลากน้อยกว่ามูลค่าของของรางวัล บริษัทฯ จะมอบทองคำมูคค่าเทียบเท่าส่วนต่างที่เหลือ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ราคาทองคำบาทละ 19,570 บาท) เพื่อให้มูคค่ารวมเทียบเท่ากับของรางวัลที่ได้รับ