สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

รหัสสินค้า : MZ106001EX

ราคา (บาท) : 400

ไม่รวม VAT 7%

Information

สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

  • ช่วยให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้อัตราเร่งดีขึ้น
  • ช่วยลดมลภาวะเสียงของเครื่องยนต์
  • ลดการเสียดสีของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
  • ป้องกันไม่ให้เกิดการ oxidization ของน้ำมันเครื่อง