ร่วมลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 Plus หรือ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

เพียงลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอก ”ความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton” ก็มีสิทธิลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 Plus จำนวน 2 รางวัล หรือ ลุ้นรับ บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ จำนวน 200 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลรุ่นรถที่ท่านสนใจ
ชนิดสื่อ สื่อที่ท่านเลือก
ยี่ห้อ / รุ่น รถปัจจุบันของท่าน
ยี่ห้อ / รุ่น ยี่ห้อและรุ่นที่ท่านสนใจ

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 7 เมษายน 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด

 • ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส
 • โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยการคัดเลือกของคณะ กรรมการ ผ่านทาง Facebook https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
  • รางวัล บัตรงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 มีนาคม 2562
  • รางวัล Samsung Galaxy S10+ ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 เมษายน 2562
 • ผู้ร่วมมีสิทธิลุ้นรับรางวัลจะต้องลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอกความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูล E-mail ,ชื่อ – นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้ เพื่อทีมงานติดต่อกลับในกรณีได้เป็นผู้ชนะกิจกรรม
 • การตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S10 Plus

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ เลขที่ 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 15 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อบุคคลที่มารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ และพยานพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ

บัตรเข้างานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรเข้างาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ทางบริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านยืนยันตน หลังการประกาศรางวัล