ร่วมลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน หรือ บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher

เพียงลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอกเราว่า “ฟีเจอร์ไหนของ New Mitsubishi Triton” ที่โดนใจ จนคุณอยากเป็นเจ้าของ ก็มีสิทธิลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล หรือ บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 200 รางวัล

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลรุ่นรถที่ท่านสนใจ
ชนิดสื่อ สื่อที่ท่านเลือก
ยี่ห้อ/รุ่น รถปัจจุบันของท่าน
ยี่ห้อ / รุ่น ยี่ห้อและรุ่นที่ท่านสนใจ

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด

  • ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
  • บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส
  • โดยบริษัทจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการ วันที่ 2 กันยายน 2562 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 6 กันยายน 2562 ผ่านทาง Facebook https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
  • ผู้ร่วมมีสิทธิลุ้นรับรางวัลจะต้องลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอก ฟีเจอร์ไหน ของ New Mitsubishi Triton ที่โดนใจ จนคุณอยากเป็นเจ้าของ
  • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูล E-mail ,ชื่อ – นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้ เพื่อทีมงานติดต่อกลับในกรณีได้เป็นผู้ชนะกิจกรรม
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งก่อนมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลในครั้งนี้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ อาคาร FYI Center Tower ชั้น 8 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อบุคคลที่มารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจและพยาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 16,000 บาท ทางบริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านยืนยันตน หลังการประกาศรางวัล