กิจกรรมชวนแชร์ เทคแคร์แฟมิลีไปกับ Mitsubishi Xpander

กิจกรรม แชร์ภาพประสบการณ์ความประทับใจของคุณและครอบครัว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ กับ Xpander ของคุณ ชิงรางวัลที่พักสุดหรู 10 รางวัล

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

1. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

 • โพสต์รูปถ่ายของคุณและครอบครัวกับรถ Mitsubishi Xpander ที่คุณประทับใจในคอมเม้นต์ใต้โพสต์กิจกรรมที่ Official Facebook Fanpage ของ Mitsubishi Motors Thailand https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
 • พร้อมบรรยายความรู้สึก ความประทับใจในรูปนี้ และติดแฮชแท็ก #MitsubishiXpander #ประสบการณ์ใหม่เป็นไปได้มากกว่า
 • บริษัทขอจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โพสต์รูปถ่ายพร้อมบรรยายความรู้สึกมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทจะพิจารณาจากโพสต์แรกสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

2. บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

3. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เพื่อให้บริษัทใช้ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับภาพ และ/หรือเสียงที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคตได้

4. เกณฑ์การตัดสินและของรางวัล:

 • บริษัทจะคัดเลือกรูปภาพพร้อมข้อความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 10 อันดับแรก จะได้รับบัตรกำนัลที่พัก 1 คืน สำหรับห้องพัก Deluxe Thames Garden ขนาด 40 ตารางเมตร ของโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) รางวัลละ 1 ใบ มูลค่าใบละ 5,500 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่ารวม 55,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของรถยนต์ New Mitsubishi Xpander และการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ
 • บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ผ่านทาง Official Mitsubishi Motors Thailand Facebook Fanpage
 • สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลได้ที่ โรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) 66 (0)2 949 2463

5. เงื่อนไขการรับของรางวัล:

 • ผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลที่พักของโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ (Thames Valley Khao Yai Hotel) มูลค่า 5,500 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ชื่อบัญชี บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บัญชีเลขที่ 175-420078-8 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา คลองเตย
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ Official Facebook Fanpage ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ด้วยการแจ้ง ชื่อ – นามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้, อีเมล์, หลักฐานการโอนชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์และการออกใบกำกับภาษี โดยบริษัทจะเริ่มจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือบริษัทได้จัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแล้ว แต่ไม่มีผู้รับของรางวัลภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่งของรางวัลครั้งแรกให้แก่ผู้รับรางวัลรายนั้นๆ ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทันทีและนำรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านการตัดสินในลำดับถัดไปแทน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

เลือกความต้องการของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเมนูด้านล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน