Latest Promotions - Mitsubishi Thailand

มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น...ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี
Date : 01 October 2018 Shared : 0 Times
Category : all model

มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น...ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี

แค่เจ้าของรถมิตซูบิชิ แนะนำเพื่อนให้ซื้อ รถมิตซูบิชิทุกรุ่น ก็ได้ลุ้นฟรี!

ต่อที่ 1 บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E-Voucher

มูลค่า 3,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

ต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น อาหารและที่พัก 2 ท่าน

มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 2 ล้านบาท

ง่ายๆ แค่...แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิกับที่ปรึกษาการขาย เพื่อนซื้อปั๊บ รับสิทธิ์ลุ้นทันที 3 สิทธิ์ สำหรับรุ่น ปาเจโร สปอร์ต 1 สิทธิ์ สำหรับรุ่น ไทรทัน เอ็กซ์แพนเดอร์  แอททราจ และ มิราจ

รายการชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หมดเขตร่วมรายการในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดกำหนด

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการร่วมรายการ

กิจกรรม: “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน” ทัวร์เจแปนสุดฟิน กินเที่ยวฟรี       
ระยะเวลา: วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
กำหนดการต่าง ๆ

ครั้งที่ กำหนดระยะเวลาการรับมอบรถยนต์ของลูกค้าใหม่ วันจับรางวัล เวลา 10.00 น. วันประกาศรายชื่อ

1
(ประจำเดือนตุลาคม)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 ตุลาคม 2561 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

2
(ประจำเดือนพฤศจิกายน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

3
(ประจำเดือนธันวาคม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

4
(ประจำเดือนมกราคม)

วันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2562 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

5
(ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

6
(ประจำเดือนมีนาคม)

วันที่ 1 มีนาคม 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

รางวัลใหญ่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

 

ลุ้นรับของรางวัล ภายในกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน” ทัวร์เจแปนสุดฟิน กินเที่ยวฟรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

• ลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562

- บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 180 รางวัล รวมมูลค่า 540,000 บาท

• ลุ้นรับของรางวัลใหญ่

- แพคเกจทัวร์ 6 วัน 5 คืน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลประจำเดือน และรางวัลใหญ่ทั้งสิ้น 2,540,000 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) (ใบอนุญาตเลขที่ 104/2561, 105/2561, 106/2561, 107/2561, 108/2561, 109/2561 และ 110/2561 ออกให้ ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) เป็นผู้จัดกิจกรรม 

1. สำหรับลูกค้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น (“ลูกค้าเดิม”) เพียงแนะนำคนรู้จักให้ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ทุกรุ่น (“ลูกค้าใหม่”) ณ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ ตาม เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

1.1 ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ตุลาคม 2561

1.2 ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1.3 ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.4 ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 มกราคม 2562

1.5 ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

1.6 ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลูกค้าเดิมที่แนะนำมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2561 ได้แก่ บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท  จำนวน 30 รางวัล
(หากเข้าตามเงื่อนไขในข้อ 1.1), รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้แก่ บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
(หากเข้าตามเงื่อนไขในข้อ 1.2), รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2561 ได้แก่ บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
(หากเข้าตามเงื่อนไขในข้อ 1.3), รางวัลประจำเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท  จำนวน 30 รางวัล
(หากเข้าตามเงื่อนไขในข้อ 1.4), รางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท  จำนวน 30 รางวัล
(หากเข้าตามเงื่อนไขในข้อ 1.5) และรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้แก่ บัตรกำนัลมิตซูบิชิ E- voucher สำหรับการใช้จ่ายภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
(เฉพาะลูกค้าเดิมผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1.6) ทั้งนี้ หากลูกค้าเดิมได้รับรางวัลประจำเดือนใดแล้ว ยังมีสิทธิลุ้นรับของรางวัลใหญ่ประจำกิจกรรมได้อีก คือ แพคเกจทัวร์ 6 วัน 5 คืน ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 10 รางวัล ทั้งนี้ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 2,540,000 บาท

2. สำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้น ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่จะต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ให้แก่พนักงานขายของบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ตามวิธีการที่ตกลงกันระหว่าง บริษัทผู้จำหน่าย กับลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ (แล้วแต่กรณี)

2.1 ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าเดิม

2.2 หมายเลขทะเบียนรถยนต์มิตซูบิชิของลูกค้าเดิม และจังหวัดที่จดทะเบียน

2.3 หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเดิม

โดยสามารถแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเดิมได้นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าใหม่เข้ามาดำเนินการจองรถยนต์ ณ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ จนถึงวันที่ลูกค้าใหม่รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทถือว่าลูกค้าเดิมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครบถ้วนแล้ว เมื่อลูกค้าใหม่ได้รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิเรียบร้อยแล้ว

3. จำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ลูกค้าเดิมจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์มิตซูบิชิที่ลูกค้าใหม่จอง และรับมอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 มิตซูบิชิ มิราจ = 1 สิทธิ์

3.2 มิตซูบิชิ แอททราจ = 1 สิทธิ์

3.3 มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ = 1 สิทธิ์

3.4 มิตซูบิชิ ไทรทัน = 1 สิทธิ์

3.5 มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต ใหม่ = 3 สิทธิ์   

4. พนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม “มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน” ทัวร์เจแปนสุดฟิน กินเที่ยวฟรี ทุกกรณี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดามารดา, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องร่วมบิดามารดาของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส

5. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล บริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด ตามวัน, เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

5.1 จับรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สาขาตลาดไท) 94/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

5.2 จับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สาขาตลาดไท) 94/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

5.3 จับรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด (สาขาตลาดไท) 94/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

5.4 จับรางวัลประจำเดือนมกราคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซู รีพับบลิค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 67/5 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

5.5 จับรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซู รีพับบลิค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 67/5 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

5.6 จับรางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562 และรางวัลใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท มิตซู รีพับบลิค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 67/5 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

a. Website   : http://www.mitsubishi-motors.co.th
b. Facebook : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

8. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล


*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 สำหรับ บัตรกำนัล มิตซูบิชิ E-voucher ผู้โชคดีสามารถรับของรางวัลได้ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์ที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3) หลักฐานการชำระค่าภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

โดยผู้โชคดี สามารถใช้บัตรกำนัล มิตซูบิชิ E-voucher ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้ในจดหมายแจ้งผลการจับรางวัล ซึ่งบริษัทจะดำเนินการส่งไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าเดิมผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบสิทธิของตนได้ผ่านทาง Application M-Drive ของบริษัทภายหลังจากที่ลูกค้าผู้โชคดีได้ส่งเอกสารตามที่บริษัทกำหนดครบถ้วนแล้ว

2.2 สำหรับแพคเกจทัวร์ กรุงเทพ – ญี่ปุ่น ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ

3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บัตรกำนัล มิตซูบิชิ E- voucher 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท ประกอบด้วยบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวน 6 ใบ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้ ทั้งนี้ บัตรกำนัลดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในศูนย์บริการมิตซูบิชิผ่านระบบ Dealer Management System เท่านั้น โดยบัตรกำนัลดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรกำนัลดังกล่าวได้ ซึ่งจะระบุไว้ในจดหมายแจ้งผลการจับรางวัล โดยบริษัทจะดำเนินการส่งไปยังภูมิลำเนาของลูกค้าเดิมผู้ได้รับรางวัลภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

4. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

6. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล  บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล     

7. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น เป็นต้น ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง

8. กรณีผู้โชคดีและผู้ติดตามถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือเป็นเหตุผลและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัท โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองดังกล่าว และบริษัทถือว่าท่านได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

9. บริษัทจะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการของแพคเกจทัวร์ให้ผู้โชคดีทราบในภายหลัง โดยผู้โชคดีจะต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะร่วมเดินทางไปด้วย 1 ท่าน พร้อมส่งเอกสาร ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด             

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center  02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ                  

ฟินสุด แฮปปี้จริง! กับทริปมิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ทัวร์เจแปน สุดฟิน กินเที่ยวฟรี
https://youtu.be/a80idMGfpmQ