ร่วมลุ้นรับบัตรน้ำมัน จากมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

เพียงลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอก ”ความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton” ก็มีสิทธิลุ้นรับ บัตรน้ำมัน มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และ บัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลรุ่นรถที่ท่านสนใจ
ชนิดสื่อ สื่อที่ท่านเลือก
ยี่ห้อ / รุ่น รถปัจจุบันของท่าน
ยี่ห้อ / รุ่น ยี่ห้อและรุ่นที่ท่านสนใจ

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด

  • ลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
  • บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัท ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส
  • โดยบริษัทจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยการคัดเลือกของคณะ กรรมการ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
  • ผู้มีสิทธิลุ้นรับรางวัลจะต้องลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอกความรู้สึกของคุณ ครั้งแรกเมื่อได้เห็น New Mitsubishi Triton
  • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อทีมงานติดต่อกลับในกรณีได้เป็นผู้ชนะกิจกรรม
  • การตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น