ร่วมลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน หรือ บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher

เพียงลงทะเบียนรับข่าวสาร พร้อมบอกเราว่า “ฟีเจอร์ไหนของ New Mitsubishi Triton” ที่โดนใจ จนคุณอยากเป็นเจ้าของ ก็มีสิทธิลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล หรือ บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 200 รางวัล

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลรุ่นรถที่ท่านสนใจ
ชนิดสื่อ สื่อที่ท่านเลือก
ยี่ห้อ/รุ่น รถปัจจุบันของท่าน
ยี่ห้อ / รุ่น ยี่ห้อและรุ่นที่ท่านสนใจ

*เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด

 • ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลโดยการลงทะเบียนรับข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mitsubishi-motors.co.th/th/car/new-double-cab/register/พร้อมกับตอบคำถามโดยแสดงความคิดเห็นว่า “Feature ใดของ New Mitsubishi Triton ที่โดนใจจนคุณอยากเป็นเจ้าของ”
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตอบคำถามตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • สำหรับผู้ที่มีคำตอบโดนใจคณะกรรมการ 2 อันดับแรก จะได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมันปั้มเอสโซ่ ท่านละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมจำนวน 2 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคาร FYI Center Tower ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อบุคคลที่มารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
 • สำหรับผู้ที่มีคำตอบโดนใจคณะกรรมการ จำนวน 200 อันดับต่อมา จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher สำหรับที่นั่งปกติ ไม่จำกัดภาพยนตร์ที่เข้าฉาย หมดเขตการใช้บัตรวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มูลค่า 200 บาท ท่านละ 1 รางวัล (รางวัลละ 4 ใบ รวมมูลค่า 800 บาท) มูลค่าทั้งสิ้น 16,000 บาท โดยหลังการประกาศรางวัล ทางบริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูล E-mail ,ชื่อ – นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้ เพื่อทีมงานติดต่อกลับในกรณีได้เป็นผู้ชนะกิจกรรม
 • บริษัทจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้โชคดีซึ่งผ่านการคัดเลือกที่ได้รับรางวัลบัตรเติมนำมันปั้มเอสโซ่ และบัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการในวันที่ 2 กันยายน 2562 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 6 กันยายน 2562 ผ่านทาง Facebook : www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH
 • ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันประกาศผล ที่ Inbox ของ Facebook Mitsubishi Motors Thailand มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับของรางวัลดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากกิจกรรมลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับรางวัลกับ Mitsubishi Triton มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลในครั้งนี้อีก
 • บุคคลในครอบครัว และพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงยอมรับให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ เปิดเผย ส่ง/โอน และประมวลผล ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการธุรกิจ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน การหาเทรนด์การใช้งาน การระบุความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่ อาคาร FYI Center Tower ชั้น 8 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อบุคคลที่มารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจและพยาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรชมภาพยนตร์ Major Movie Gift Voucher มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 16,000 บาท ทางบริษัทจะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านยืนยันตน หลังการประกาศรางวัล