มิตซูชวนรถยนต์มิตซูบิชิที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าศูนย์บริการลดสูงสุด 50%(1) พร้อมฟรีเช็กรถ 22 รายการและ MUT-III (2)

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 จัดแคมเปญส่วนลดสูงสุด 50%ค่าแรงและค่าอะไหล่ พร้อมฟรีเช็กรถ 22 รายการและ MUT-IIIสำหรับรถเก่าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

ระยะเวลาแคมเปญ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 -28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มลูกค้า : รถยนต์มิตซูบิชิที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดแคมเปญ :

  • ลด 30% สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี
  • ลด 50% สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

รายการอะไหล่ที่ร่วมรายการส่วนลด :

  • น้ำมันเครื่อง
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์มิตซูบิชิ
  • น้ำยาทำความสะอาดระบบหัวฉีดมิตซูบิชิ

 

เงื่อนไข:

(1) ส่วนลด 30% สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี และส่วนลด 50% สำหรับค่าอะไหล่

และค่าแรงสำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยมีรายการอะไหล่ 5 รายการที่ร่วมรายการลดคือน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์มิตซูบิชิ และ น้ำยาทำความสะอาดระบบหัวฉีดมิตซูบิชิ

(2) ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ และตรวจเช็กเครื่องยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ รับฟรีทันที บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น 20 รายการ พร้อมตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่, ตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรก และตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III อีกจำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 23 รายการ มูลค่ารวม 200 บาท

(3) สอบถามรายละเอียดที่ call center 02-079-9500 หรือ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

รายการอะไหล่และเคมีภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

No. เบอร์อะไหล่ รายการอะไหล่และเคีภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ราคาขายลูกค้า (บาท) *
ราคาพิเศษ ลด 30%

ราคาพิเศษ ลด 50%
1 MZ100726EX น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด 420 294 210
2 MZ100722EX น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 420 294 210
3 MZ100723EX น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ 360 252 180
4 MZ321038 น้ำมันเครื่อง Eco 0W-20 API SN ILSAC GF-5 280 196 140
5 MZ321039 น้ำมันเครื่อง Eco 0W-20 API SN ILSAC GF-5 840 588 420
6 MZ321029 น้ำมันเครื่อง เบนซิน 5W-30 API SN ILSAC GF-5 225 158 113
7 MZ321030 น้ำมันเครื่อง เบนซิน 5W-30 API SN ILSAC GF-5 900 630 450
8 MZ320895 น้ำมันเครื่อง ดีเซล 10W-30 API CJ-4 160 112 80
9 MZ320896 น้ำมันเครื่อง ดีเซล 10W-30 API CJ-4 900 630 450
10 MZ320966 น้ำมันเครื่อง เบนซิน 5W-40 ACEA A3/B4-16 440 308 220
11 MZ320967 น้ำมันเครื่อง เบนซิน5W-40 ACEA A3/B4-16 1,760 1,232 880
12 MZ320968 น้ำมันเครื่อง ดีเซล 5W-30 ACEA A3/B4-16 420 294 210
13 MZ320969 น้ำมันเครื่อง ดีเซล 5W-30 ACEA A3/B4-16 2,380 1,666 1,190
14 MZ690150 กรองน้ำมันเครื่อง 240 168 120
15 MZ690115 กรองน้ำมันเครื่อง 230 161 115
16 ME201871 กรองน้ำมันเครื่อง 250 175 125
17 ME013307 กรองน้ำมันเครื่อง 1,350 945 675
18 MD360935 กรองน้ำมันเครื่อง 220 154 110
19 MD352626 กรองน้ำมันเครื่อง 520 364 260
20 MD162326 กรองน้ำมันเครื่อง 515 361 258
21 MD069782 กรองน้ำมันเครื่อง 220 154 110
22 15200W010P กรองน้ำมันเครื่อง 225 158 113
23 1230A184 กรองน้ำมันเครื่อง 220 154 110
24 1230A182 กรองน้ำมันเครื่อง 260 182 130
25 1230A154 กรองน้ำมันเครื่อง 320 224 160
26 1230A153 กรองน้ำมันเครื่อง 345 242 173
27 1230A102 กรองน้ำมันเครื่อง 220 154 110
28 1230A040 กรองน้ำมันเครื่อง 360 252 180
29 1770A453 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 1,930 1,351 965
30 1770A452 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 1,930 1,351 965
31 1770A413 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 2,240 1,568 1,120
32 1770A277 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 6,490 4,543 3,245
33 1770A270 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 5,720 4,004 2,860
34 1770A267 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 1,100 770 550
35 1770A266 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 4,170 2,919 2,085
36 1770A251 กรองน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 2,610 1,827 1,305
37 MR373470 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2,260 1,582 1,130
38 MR312413 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3,500 2,450 1,750
39 MR212200 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,533 1,073 767
40 MR204132 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,580 1,106 790
41 MR161986 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,630 1,141 815
42 MN163201 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,170 819 585
43 MB868452 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2,400 1,680 1,200
44 MB868451 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,690 1,183 845
45 MB658689 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,610 1,127 805
46 MB658136 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2,850 1,995 1,425
47 MB504761 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,690 1,183 845
48 MB504760 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2,444 1,711 1,222
49 MB504758 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,764 1,235 882
50 MB220900M T กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 300 210 150
51 1770A379 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 490 343 245
52 1770A374 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 310 217 155
53 1770A373 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 490 343 245
54 1770A362 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 350 245 175
55 1770A337 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 415 291 208
56 1770A228 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3,500 2,450 1,750
57 1770A107 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1,170 819 585
58 1770A053 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 700 490 350

*ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

WHAT WOULD YOU LIKE TO DO NEXT?

You can explore more information from menu as below or please consult your local Mitsubishi Motors dealers